Virág Zsolt Magyar Kastélylexikon-sorozata megyénkénti bontásban dolgozza fel az ország valamennyi kastélyát és kúriáját történeti, művészettörténeti, építészet- történeti és családtörténeti szempontból.

Az épületeket több száz mostani állapotot ábrázoló színes (légi és földi) fénykép, valamint a régebbi állapotot bemutató archív felvételek illusztrálják. (Ez utóbbiak legtöbbje ezidáig még nem került publikálásra.)

A kötetek mind az álló, mind a már lebontott épületeket tartalmazzák - ez utóbbiak külön fejezetben találhatóak. A Kastélylexikonban nemcsak a műemlékileg védett, hanem a nem védett épületek is feldolgozásra kerülnek.

A könyvek végén térkép, valamint sokféle melléklet és mutató található, ez utóbbiak közül talán az egykori tulajdonos családok szerinti csoportosítás a legérdekesebb. De névmutató, a helytörténeti irodalom jegyzéke, a válogatott irodalom jegyzéke is megtalálható a könyvben, illetve a legfontosabb forrásokat táblázatos rendszer tartalmazza.

A kötetek sokoldalúan, "multifunkcionálisan" hasznosíthatóak, az oktatás során például az általános iskola helytörténeti szakköreitől az egyetemi szemináriumokig haszonnal forgathatják őket.

A lexikon köteteiben található szócikkek minden épület esetén egységes felépítést követnek, tartalmazzák:

  • az építtető család (rövid) történetét,
  • a kastély vagy kúria építéstörténetét,
  • az épület birtoklástörténetét (az egymást váltó tulajdonos családokat időrendben családtörténeti adatokkal),
  • az épület esetleges átalakításának, kibővítésének adatait,
  • a rezidencia művészettörténeti leírását,
  • az 1945 utáni sorsát,
  • jelenlegi hasznosítását,
  • a parkra vonatkozó alapinformációkat,
  • egy-egy érdekes korabeli történetet a híres tulajdonosokról, híres vendégekről,
  • az adott település turisztikai látnivalóit.

A kutatások alapját egy olyan számítógépes adatbázis képezi, amelyet a szerző egy évtizedes kutatómunkával állított össze. Igen fontos szerep jut a helyszíni kutatásoknak is, amelyek három fázisban zajlanak.

A kötetek anyagát képező jelenleg is álló épületek mintegy egynegyede élvez műemléki védettséget. A nem védett kastélyok, kúriák 45%-áról még soha semmi nem jelent meg nyomtatásban, további 30%-áról pedig alig valami.

A Magyar Kastélylexikon-sorozat elsőként veszi számba és dolgozza fel alapkutatási jelleggel Magyarország valamennyi egykori kastélyát, kúriáját – lexikális tömörséggel, a fontosabb adatokra szorítkozva.

A sorozat eddig megjelent kötetei:
Magyar Kastélylexikon - Magyarország kastélyai és kúriái
dr. Virág Zsolt, 2011.